Macau đổi new du ngoạn, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch streamlinelogix.com

Được xem là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) tập trung khôi phục lại thị trường casino từ đó mang tới tác động tích cực cho nền du ngoạn sau đại dịch.